Vernisáž výstavy „BÝT NABLÍZKU“

„Je důležité umět pomáhat, ale i dokázat si o pomoc říct…“

tato slova zazněla z úst nemocniční kaplanky Mgr. Hany Polednové ve čtvrtek 10. června 2021 při příležitosti vernisáže výstavy „BÝT NABLÍZKU“ věnované službě nemocničních kaplanů, která se konala ve Vědecké knihovně v Olomouci. Pořadateli této výstavy kromě Vědecká knihovna je Arcibiskupství olomoucké. Vernisáž zahájila paní ředitelka Vědecké knihovny RNDr. Bc. Iveta Tichá, která vyzvedla, že se jedná o první výstavu v letošním roce. Poukázala na to, že fotografie zaznamenávají silné životní příběhy. Krásné osobní svědectví zaznělo z úst paní doc. Milady Pískové, která byla iniciátorkou výstavy v těchto prostorách. Na téma, že nemoc nemusí být vnímána negativně jako přítěž, se zamýšlel Otec biskup Josef Nuzík. Na realizaci výstavy se dále podílela Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a Obchodní akademie Přerov, jejichž studentky a studenti připravili kolekci letáků s názvem DAR a ujali se moderování vernisáže. Obchodní Akademii Přerov zastupovala Ing. Jaroslava Václavková, která mluvila o spolupráci s Institutem Jsme blízko Vám, jež byla navázána již před několika lety, kdy studenti třetích ročníků v rámci fiktivní firmy se zabývají nejen vedením podnikatelské činnosti, ale také sociálními a charitativními projekty. Paní doktorka Marta Hošťálková promluvila o fotografiích výstavy: „Snímky promlouvají nejen o utrpení pacientů, ale také blízkosti a pomoci nemocničních kaplanů, o útěše, kterou přinášejí nemocným. Kéž jejich poselství se dotkne srdcích návštěvníků výstavy.“ Na výstavě je možné zhlédnout fotografie, jejichž autorem je Filip Fojtík, který od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.

Básně Jana Twardovského v podání MgA. Martiny Pavlíkové a hudební improvizace MgA. Mariána Pavlíka naplnily prostor nejen Galerie Biblio, kde se vernisáž výstavy konala, ale zasáhly každého ze zúčastněných.

Velké poděkování patří organizátorům výstavy a všem, kteří přispěli jakoukoliv pomocí k jejímu uskutečnění. Zvlášť děkujeme Vědecké knihovně, která propůjčila své prostory, a výstavu doplnila o knihy s tématikou duchovní péče ze svých vlastních fondů.

Děkujeme rovněž všem účastníkům vernisáže.

Výstavu „BÝT NABLÍZKU“ je možné zhlédnout v Galerii Biblio do 31.8.2021.

Mgr. Mgr. Věra Řešetková

POUŤ NA SV. HOSTÝN

Výstava BÝT NABLÍZKU

Duchovní obnova pro zdravotníky - Zlín

Duchovní_obnova_pro_zdravotníky-Zlín-page-001.jpg

Duchovní obnova pro zdravotníky - Olomouc

Duchovní_obnova_pro_zdravotníky-Olomouc-page-001.jpg

Dvoudenní letní škola krizové intervence pro nemocniční kaplany

Letníškolakrizovéintervence2.0-page-001.jpg