XXX Světový den nemocných

Vernisáž výstavy fotografií Zdravotníci, děkujeme vám.

Ve středu 5. ledna 2022 proběhla na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vernisáž výstavy fotografií Zdravotníci, děkujeme vám. Výstava potrvá do 31. března 2022.

Vánoční přání

Vernisáž výstavy

Kurz pro dobrovolníky

13.11.2021, v den sv. Anežky, patronky zdravotnictví se uskutečnilo ve Starém Městě první setkání pro dobrovolníky ve zdravotnictví a sociálních službách na téma Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka. Na úvod kurzu byla slavena v kostele sv. Ducha mše svatá. Po ní následoval dopolední blok přednášek národního koordinátora pro duchovní péči ve zdravotnictví, psychologa a trvalý jáhna Mgr. et Mgr. Františka Zakopala a odpoledne obohatila svým slovem koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.  

Podkategorie