Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví

 

Formačně vzdělávací kurz vede uchazeče k osvojení si znalostí a dovedností pro duchovní službu pacientům v nemocnicích a klientům v hospici.

Je vypracován v souladu s kvalifikačními předpoklady pro dobrovolníka v pastorační péči obsaženými v Části III. Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC ze dne 12. 12. 2011:

  1. Pověření vlastní církví a ověření způsobilosti nemocničním kaplanem.
  2. Teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví) a znalost obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých členských církvích ERC.
  3. Základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR.
  4. Základní znalost organizace zdravotnictví a nemocnice.
  5. Schopnost komunikace, zejména v obtížných situacích.
  6. Základní znalosti z bioetiky, lékařské a zdravotnické etiky.

Absolventi kurzu jsou připraveni působit jako dobrovolníci v pastorační péči ve zdravotnictví pod vedením nemocničních kaplanů.