Vyslání nemocničních kaplanů ve Zlíně

V sobotu 26. listopadu 2022 se ve Zlíně uskutečnila ekumenická bohoslužba k vyslání nemocničních kaplanů.
Záznam můžete vidět:

Adventní duchovní obnova

Adventní Duchovní obnova Olomouc 2022

Pozvání na ekumenickou bohoslužbu k vyslání nemocničních kaplanů ve Zlíně

Vernisáž výstavy „Být nablízku“

V neděli 16. října 2022 na zámku v Dřevohosticích proběhla Vernisáž výstavy „Být nablízku“ věnovaná službě nemocničních kaplanů.

Setkání nemocničních kaplanů na Velehradě

Ve dnech 2. 10. - 5. 10. 2022 na Velehradě proběhlo 17. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů organizované Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice. Odborný program měl letos téma dětská paliativní péče. Valná hromada asociace zároveň zvolila nový výbor na příštích pět let. Za Českou biskupskou konferenci se setkání účastnil biskup Josef Nuzik, za církve sdružené v Ekumenické radě církví pozdravil účastníky Petr Jan Vins. Velký dík dosavadnímu šéfovi KANK Michalu Hrnčiarikovi.

Nemocniční kaplani získali potřebnou kvalifikaci

V sobotu 10. září 2022 složilo 30 nemocničních kaplanů písemné a ústní zkoušky na závěr celoživotního kurzu Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.