Pozvání na vernisáž výstavy

Slavnostní předávání výučních listů

Ve středu 15.června byly předány v kostele sv. Bartoloměje v Odrách slavnostně výuční listy a publikace novým ošetřovatelům.

https://www.cssodry.cz/detailaktualita.aspx?IDAktualita=287

Konference: Nemocniční kaplani na střední Moravě

26. května 2022 se v Olomouci uskutečnila konference s názvem „Nemocniční kaplani na střední Moravě – příklady dobrá praxe“. Setkání zahájil Mons. Jan Graubner. Vystoupila celá řada vzácných hostů se svými příspěvky. Při této příležitosti byla prezentována nová brožura Marty Hošťálkové: „Doprovázení člověka v nemoci“.

 

Ukončení kurzu dobrovolníků ve Starém Městě

Ve Starém Městě u Uherského Hradiště byla 14. května 2022 při slavnostní mši svaté za účasti otce biskupa Antonína Baslera a otce Bohumíra Vitáska předána dobrovolníkům osvědčení o absolvování kurzu s názvem Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka.

Duchovní obnova ve Zlíně 2022

Přihlašování na obě duchovní obnovy bude spuštěno začátkem měsíce června.

Duchovní obnova Zlín

Duchovní obnova pro zdravotníky v Olomouci 2022

Podkategorie