Kaplani a zdravotníci se učili komunikovat s pacienty v krizi

Ve dnech 20. 7. – 21. 7. 2020 proběhl v prostorách olomouckého arcibiskupského paláce již čtvrtý ročník Letní školy krizové intervence. Kurz v rozsahu 20 hodin, věnovaný základům krizové intervence, organizoval JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú. a jeho vedením pověřil Mgr. Veroniku Vymětalovou, výbornou supervizorku, psycholožku a psychoterapeutku a dlouholetou lektorku kurzů v oblasti poradenství, krizové intervence, týmové spolupráce a osobnostního rozvoje. Kurzu se účastnilo 12 osob z řad nemocničních kaplanů a zdravotníků, mezi nimiž byla lékařka a zdravotní sestry.

Cílem kurzu byl nácvik komunikace a jednání s pacientem v krizové situaci. V úvodu byly vyjasněny základní pojmy, postupně se účastníci seznámili s různými typy krizí v životě člověka, ale i s principy a postupy krizové intervence. Při práci ve skupinkách se učili vést rozhovor, reagovat a poskytovat podporu a stabilizaci klienta v krizové situaci.

Kurz naplnil očekávání účastníků a to, jak dlouholetých nemocničních kaplanů, tak jejich začínajících kolegů. Při závěrečném hodnocení zaznívala z úst účastníků slova chvály a vděčnosti, která shrnuje vyjádření jednoho z kaplanů: „Kurz byl pro mě přínosný. Oceňuji především jeho zaměření na praxi, které mi umožní s větší jistotou komunikovat s pacienty v krizi, nebát se jejich emocí a víc se zaměřit i na vlastní reflexi toho, co prožívám v rozhovoru s nimi. Mockrát děkuji Veronice za způsob vedení kurzu, zkušenosti a podporu v osvojování si nových dovedností.“(kaplan J.)

V příštím roce hodlá institut nabídnout účastníkům pokračování kurzu, tentokrát s Mgr. Bohunkou Horskou.

Pracovníci ve zdravotnictví prožili duchovní obnovu na téma: O bezpodmínečné lásce Boha a člověka

V sobotu 8. 7. 2023 se konala duchovní obnova pro zdravotníky, nemocniční kaplany a dobrovolníky v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. P. ThLic. Jan Szkandera pro její účastníky připravil 4 přednášky s těmito tématy: 1. Je člověk schopen milovat Boha a druhého člověka nezištně?, 2. Jaký je můj vztah k Ježíši Kristu?, 3. Jak prožívám Boží vyvolení?, 4. Jaká je má modlitba? Tyto otázky vedly nás k zastavení a zamyšlení se nad motivy služby, k modlitbě vděčnosti za dar povolání ke službě a k posílení důvěry v Boží pomoc a blízkost v každé situaci, i když ji zrovna nevnímám. Další olomoucká duchovní obnova, tentokrát v době adventní, proběhne v sobotu 16. 12. 2023 s P. Petrem Benešem z Prahy, autorem knihy "Vzhůru srdce", která obsahuje zamyšlení nad biblickými texty.

Vernisáže výstav na Velehradě

V rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě se dnes uskutečnily vernisáže výstav fotografií o službě kaplanů v domovech pro seniory "Kaplan, průvodce ve stáří" a dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví "Podaná ruka". Máme radost z rostoucího zájmu o duchovní péči v sociálních službách a také ochoty dobrovolníků ve svém volném čase se věnovat nemocným.

Uspořádali jsme druhý kurz v oblasti paliativní péče především pro nemocniční kaplany

V středu 28. 6. 2023 JSME BLÍZKO VÁM - Institut klinické pastorační péče ve spolupráci s Centrem paliativní péče uspořádal druhý kurz v oblasti paliativní péče. 20 účastníků, z toho 17 nemocničních kaplanů a 3 sestry, se pod vedením lektorky Bc. Viery Ivanovové věnovali otázkám plánování péče v závěru života, především se snažili osvojit si nové zásady komunikace s pacienty a jejich rodinami.

Výstava fotografií Podaná ruka

Arcibiskupství olomoucké a JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc srdečně zvou na vernisáž výstavy fotografií Podaná ruka, která se koná během Dnů lidí dobré vůle v 15 hod. ve Stojanově gymnáziu na Velehradě.

Výstava představuje dobrovolníky v duchovní péči v nemocnicích, kteří působí pod vedením nemocničního kaplana. Pacientům naslouchají, čtou z Písma svatého a křesťansky orientované literatury, modlí se s nimi, případně donášejí jim svaté přijímání.

Výstava obsahuje 12 vybraných fotografií z poskytování dobrovolnické služby pacientům ve Fakultní nemocnici Olomouc. Snímky jsou dílem Romana Nehery, nemocničního kaplana, zdravotníka a trvalého jáhna.

V nemocnicích nebo domovech pro seniory na území Arcidiecéze olomoucké je možné se setkat s téměř 60 dobrovolníky v duchovní péči, kteří se věnují pacientům / klientům na základě pověření Arcibiskupství olomouckého.

 

Výstava fotografií Kaplan, průvodce ve stáří

Arcibiskupství olomoucké a JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče ve spolupráci s Domovem pro seniory Tovačov a Domem seniorů František v Náměšti na Hané s podporou Člověk a víra pořádají vernisáž výstavy fotografií Kaplan, průvodce ve stáří.

Výstava je věnována kaplanům, kteří působí v domovech pro seniory na území Arcidiecéze olomoucké. Autorem fotografií je Pavel Langer, který fotografoval kaplany při jejich službě v Domově pro seniory Tovačov a Domě seniorů František v Náměšti na Hané.

Vernisáž se uskuteční v rámci Dnů lidí dobré vůle v 14:00 hod. ve Stojanově gymnáziu na Velehradě.

Podkategorie