avast logo

 

Nadační fond AVAST

Držitelkou stipendijního programu pro paliativní péči Nadačního fondu AVAST v roce 2019 se stala Marta Hošťálková.

Exaprint 1Exa Print - Design s.r.o.

je moderní a dynamická společnost vlastnící nejmodernější technologie, která nabízí nadstandardní kvalitu, rychlost a profesionalitu. Poskytuje komplexní služby v oblasti rotačního i archového ofsetového tisku včetně veškerého dokončujícího zpracování. Vyznačuje se vysoce kvalitním zpracováním tiskovin. Hlavním produktem firmy jsou celobarevné katalogy, časopisy, skládané i klasické letáky, kalendáře a další reklamní tiskoviny v širokém rozmezí nákladů. Pro náš institut tiskne brožury a materiály, které využíváme v rámci PR.

final logo helou 2019

 

Helou

HELOU! je zkratka anglických slov znamenajících: zdraví, emoce, život, příležitosti a jednota.           Je to také název on-line rádia Helou!, které vzniklo 8. července 2019. S naším institutem spolupracuje na výrobě on-line pořadů a on-line vzdělávání.

logo firestarterFirestarter s.r.o.

Firestarter  - firma se zkušenostmi v médiích, nabízí profesionální techniku, inovativní technologie a platformy, vymýšlení a výrobu obsahu pro podnikání. Poskytuje kvalifikovaný servis, edukuje trh a neustále inovuje produkty a služby. Spolupracuje s naším instituem v oblasti PR.

OA PřerovObchodní akademie Přerov

Obchodní akademie Přerov je univerzální střední škola obchodně podnikatelského zaměření, která poskytuje střední odborné vzdělání ekonomicko-administrativního charakteru. Její studenti pro náš institut v rámci výuky vytvářejí letáčky, jež používáme v rámci PR a podílejí se na organizaci aktivit našeho institutu.

logo arcibiskupstvíArcibiskupství olomoucké

Olomoucké biskupství vzniklo v roce 1063 znovuobsazením moravského biskupství Metodějova z roku 869 a roku 1777 bylo povýšeno na arcibiskupství se sídlem v Olomouci.
Arcidiecézi tvoří 418 farností členěných do 21 děkanátů. V jejím čele stojí Mons. Jan Graubner. Ten v souvislosti s rozvinutím služby nemocničních kaplanů rozhodl o založení Centra pro pastoraci nemocných.
V současnosti působí ve 20 nemocnicích, 3 domovech pro seniory a 2 hospicích 35 nemocničních kaplanů a kaplanek a 31 dobrovolníků. A protože je zde potřeba dalšího vzdělávání stávajících i budoucích nemocničních kaplanů a dobrovolníků a jejich metodického vedení, podpořil o. arcibiskup založení Institutu klinické pastorační péče – Jsme blízko vám.