Kurz pro dobrovolníky

Setkání dobrovolníků a zdravotníků

V sobotu 11.9.2021 se zaplnil sál Arcibiskupské Kurie v Olomouci dobrovolníky a pracovníky ve zdravotnictví. Téma setkání bylo „Spiritualita seniorů“. Dopoledne patřilo přednáškám P. Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, který sloužil pro účástníky i mši svatou. Odpoledne nás seznámila se zásadami mluveného projevu paní MgA. Martina Pavlíková. Spirituálních potřeby pacientů nastínila paní PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, ThD. Během setkání bylo možné získat knihy i s podpisem MUDr. Jitky Krausové. Za výborně připravený oběd patří poděkování Luboši Náglovi. Děkuji všem, kteří se tohoto setkání účastnili a přispěli k radostnému, obohacujícímu společenství.

Vernišáž výstavy

Dáma s lampou

S velkou radostí sdělujeme, že jsme vydali naši první knihu s názvem "Dáma s lampou". Je poděkováním nejen zdravotním sestrám za jejich obětavou péči o pacienty.

Přednáška

Setkání pracovníků a dobrovolníků ve zdravotnických a sociálních službách

Článek

Podkategorie