Základy krizové intervence

 

Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí krizové intervence ve zdravotnictví.

Účastníci se seznámí

- s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka a jejich příčiny,

- s možnostmi a pohledy na krizové situace,

- principy a postupy krizové intervence.

Účastníci si osvojí zásady vedení rozhovoru s pacientem v krizi, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat klienta.